Privacy

Privacy- en cookieverklaring

PRIVACY VERKLARING STARTER VAN HET JAAR

Starter van het Jaar is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van iedereen die deze website bezoekt en/of meedoet aan de verkiezing Starter van het Jaar, alsook van haar relaties van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.
 
WEBSITE 
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat je je persoonsgegevens aan ons doorgeeft. Net zoals veel andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van je computer. Het IP-adres van je Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, en het materiaal dat je opstuurt of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
 
COOKIES
Starter van het Jaar gebruik van cookies en web-statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring.
 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Op het moment dat je je gegevens invult op onze website, worden je persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening, het beantwoorden van je vraag of om contact met je op te nemen. 
Welke persoonsgegevens verwerken wij van je? Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel:
- Starter van het jaar
- Roekelseweg 47, 6731 DC Otterlo
- 0318 83 02 00
- contact@startervanhetjaar.nl
- Fatima Dahman, Directeur
 
Waarvoor verwerken wij je persoonsgegeven?
Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende mogelijke doeleinden:
Om je te registreren zodat je kunt deelnemen aan de verkiezing Starter van het Jaar. 
Om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over deelname aan de Starter van het Jaar verkiezing, onze dienstverlening (en dat van de initiatiefnemers alsmede sponsors) en overige activiteiten.
Om je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met jouw deelname aan de verkiezing Starter van het Jaar.
Voor de verkiezing Starter van het jaar.
Voor managementdoeleinden, waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid. Om wet- en regelgeving na te kunnen komen. 
Starter van het Jaar legt uitsluitend persoonsgegevens vast als dat nodig is om de overeenkomst met je uit te kunnen voeren, om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daartoe toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of volgens de wet. In beginsel worden er geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt, tenzij dit uitdrukkelijk noodzakelijk is en wettelijk is toegestaan. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. 
 
BEWAARTERMIJN 
Je persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de realisatie  van de doeleinden zoals hiervoor genoemd. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden je persoonsgegevens vernietigd.
 
BEVEILIGINGSMAATREGELEN 
Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde partijen hebben toegang tot de gegevens, wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding, we hebben beveiligingssoftware in gebruik en uitgebreide procedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal beveiligen en is een verwerkersovereenkomst gesloten, tenzij deze derde zelf verwerkingsverantwoordelijke is.  
 
JOUW RECHTEN
Je hebt op grond van de geldende wet- en regelgeving - en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden - de volgende rechten:
- Inzage in je persoonsgegevens.
- Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens.
- Onvolledige informatie compleet maken.
- Om in bepaalde gevallen je persoonsgegevens te laten wissen.
- Om in bepaalde gevallen de verwerking van je persoonsgegevens te laten ‘beperken’.
- Om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
- Om in bepaalde gevallen je persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen.
- Om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval lichten we de weigering aan je toe. 
 
Als je inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en/of gegevens wilt wijzigen kunt je contact opnemen met per e-mail via contact@startervanhetjaar.nl. We reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen één maand, op je verzoek. 
 
VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door ons, dan kun je schriftelijk contact met ons opnemen via contact@startervanhetjaar.nl. Je kunt ons telefonisch bereiken via telefoonnummer 0318 83 02 00
 
WIJZIGINGEN
Wij kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacy verklaring. De meest actuele Privacy Verklaring is altijd in te zien op onze website. Deze versie is bijgewerkt in 2021
 
CONTACT
Starter van het jaar
Fatima Dahman, Directeur
0318 83 02 00
contact@startervanhetjaar.nl
Postadres
Roekelseweg 47, 6731 DC Otterlo
Bezoekadres
Roekelseweg 47, 6731 DC Otterlo
 

Wist je dat... je ook anderen kan nomineren?

Het is ook mogelijk om een bedrijf waarvan jij weet dat deze in het zonnetje gezet mag worden te nomineren. Vul het aanmeld formulier voor deze onderneming in en wij nemen contact op met de organisatie.

Iemand anders aanmelden